Kredyty w PL

Masz regularne zarobki w Wielkiej Brytanii?

Ubiegaj się o kredyt hipoteczny w Polsce!

KREDYT DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ umożliwia:

 

   • zakup mieszkania / domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
   • budowę mieszkania / domu z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
   • budowę lub rozbudowę domu prowadzoną przez Generalnego Wykonawcę lub systemem gospodarczym
   • refinansowanie kredytu na cele mieszkaniowe, spłatę innego mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego
   • refinansowanie kredytów na cele konsumpcyjne takich jak: pożyczka gotówkowa, kredyt konsumpcyjny, debet w koncie osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej
   • refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej przeznaczonych na budowę i zakup domu lub mieszkania
   • spłatę wszystkich zobowiązań finansowych, np:debetu w rachunku osobistym, zadłużenia na karcie kredytowej, pożyczki gotówkowej, kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu samochodowego, pożyczki z zakładu pracy

Informacje na temat kredytu:

okres kredytowania: do 30 lat , w PLN do 40 lat
wysokość kredytu:

zakup nieruchomości – od 70%
konsolidacja – 65% wartości nieruchomości
dowolny cel – 50% wartości nieruchomości

minimalna kwota kredytu: 24.000 PLN lub równowartość tej kwoty w CHF, USD, EUR
zabezpieczenie kredytu:

   • prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości
   • dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu i ubezpieczenia na życie
   • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

wypłata kredytu: jednorazowo lub transza
spłata kredytu: raty równe lub malejące

Wakacje kredytowe – raz w roku dajemy Ci możliwość miesięcznej przerwy w spłacie kredytu bez naliczania odsetek za zwłokę