Testament w Wielkiej Brytanii

Finanse ogólnie Finanse osobiste

Dlaczego testament jest ważny?

Ważne jest, aby sporządzić testament, bez względu na to, czy uważasz się za osobę majętną i posiadająca dużo rzeczy, czy tez nie. Istotne jest spisanie ostatniej woli, ponieważ:

– jeśli umrzesz bez testamentu, prawo zdecyduje, jak pieniądze i mienie będą przydzielane.
– jeśli jestes w nieformalnym zwiazku, Twój partner nie może po Tobie dziedziczyć. Jeśli nie określisz tego w swoim testamencie, śmierć Twojego partnera może spowodować poważne problemy finansowe dla Ciebie;

– jeśli masz dzieci, trzeba będzie sporządzić testament, aby ustalić kto przejmię kontrolę rodzicielską, w przypadku śmierci obojga rodziców;
– istnieje możliwośc zredukowania podatku spadkowego;

– jeśli okoliczności uległy zmianie, upewnij się, że pieniądze i majątek będą rozdysponowane zgodnie z Państwa życzeniem.

Na przykład, jeśli dochodzi do separacji i Twój były partner mieszka teraz z kimś innym, najpewniej zechcesz zmienić swój testament. Jeśli zawarłeś związek małżeński lub partnerski unieważnia to tym samym sporządzoną przez Ciebie wcześniej ostatnia wolę.

Czy muszę korzystać z usług notariusza?

Nie. Możesz sporządzić swój testament samodzielnie.
Jednakże ponieważ bardzo łatwo jest popelnić błąd, proponuję zaciągnięcie w tej kwestii fachowej pomocy. Nawet drobne błędy w ostatniej woli mogą spowodować problemy po Twojej śmierci.

Najczęstsze błędy popełniane w testamentach:
– nie zdawanie sobie sprawy z formalnych wymogów dotyczących pisania testamentów;
– nie branie pod uwagę wszystkich posiadanych dóbr i nieruchomości;
– nie branie pod uwagę, że beneficjent testamentu może umrzeć przed jego autorem;
– zmiany w testamencie. Jeśli nie są one podpisane przed świadków, są nieważne;
– nie branie pod uwagę zawarcia małżeńswta lub jakiekokolwiek innego związku bądź też rozwodu;

Co powinno być zawarte w testamencie?

Zanim zabierzesz się za pisanie testamentu, powinieneś zastanowić się nad kluczowymi rzeczami, które muszą się znależć w Twojej ostatniej woli:
– ile pieniędzy i jaki dobytek posiadasz, np. weź pod uwage wszystkie nieruchomości w UK, oszczędności, prywatne emerytury, wszystkie polisy ubezpieczeniowe, akcje itp;
– kto ma być Twoim spadkobiercą. Sporządź listę wszystkich osób, którym chcesz zostawić pieniądze lub jakiekolwiek inne rzeczy;
– jesli planujesz przekazać cokolwiek na cele charytatywne, koniecznie umieśc to w testamencie;
– w przypadku śmierci obojga rodziców- KTO ZAJMIĘ SIE MOIMI DZIEĆMI? Koniecznie wskaż osobę, której ufasz i przekażesz opiekę nad swoim niepełnoletnim potomstwem, gdy Ciebie zabraknie;
– kto będzie WYKONAWCĄ testmentu. Zastanów się, kto się zajmię uporządkowaniem Twojego majątku i wszystkich formalmych rzeczy związanych z Twoim odejściem.

Kto może zostać wykonawcą testamentu???

Wykonawca testamentu, czyli executor to osoba odpowiedzialna za uporządkowanie Twojego majątku oraz spełnienia wszystkich życzeń zmarłego. Do jego zadań należy: zebranie wszystkich składowych Twojego majątku, załatwienie wszystkich formalności, opłacenie długów po zmarłym, uregulowanie kosztów pogrzebu.

Kogo wybrać na wykonawcę?

Na wykonawcę swojego testamentu możesz wybrać jedną osobę, natomiast wskazane jest wskazanie przynajmniej dwóch osób. Choćby ze względu na fakt, że jedna z tych osób może odejść przed Tobą. W takim wypadku masz pewność, że nie musisz wprowadzać poprawek do testamentu.
Masz prawo wskazać nawet cztery osoby odpowedzialne za wykonanie Twojej ostatniej woli.
Najczęściej wybierane osoby to:
– krewni lub znajomi;
– radcy prawni lub księgowi;

Wymagania dla ważnego testamentu
Sprawdź, czy Twój testament zostal sporządzony zgodnie z prawem.

Upewnij się, że:

– masz skończone 18 lat;
– nie zostałeś zmuszony do napisania testamentu;
– w chwili sporządzania ostatniej woli nie byłeś posądzony o utratę racjonalnego myślenia;
– dokument jest na piśmie;
– jest podpisany przez wnioskodawcę w obecności 2 świadków;
– jest podpisany przez 2 świadków, w obecności osoby wnioskującej o testament;

Musisz pamiętać, że osoby, które podpisują się jako świadkowie na Twoim testamencie, NIE MOGĄ być rownocześnie jego beneficjentami, czyli nie mogą być w żaden sposób uwzględnione w Twojej ostatniej woli.
Pamiętaj, przy jakiejkolwiek zmianie w testamencie musisz za każdym razem przestrzegać tej samej procedury związanej z podpisami świadków.

Gdzie przechowywać testement?

Przede wszystkim w bezpiecznym miejscu. Koniecznie poinfurmuj swojego wykonawcę, gdzie powiniem go szukać.
Sugerowane miejsca :
– z innymi ważnymi dokumentami;
– u adwokata;
– w banku;
– w firmach, które specjalizują się w przechowywaniu testamentów;

Zmiany okoliczności

Zaleca się aktualizację testamentu raz na pięć lat lub w przypadku istotnej zmiany w Twoim życiu:
– gdy ogłosiłeś separację, wziąłeś ślub lub się rozwiodłeś;
– gdy urodziło Ci się dziecko;
– gdy kupiłeś nowy dom;
– jeśli wykonawca Twojej woli umiera;