System podatkowy w Wielkiej Brytanii

Finanse ogólnie Firma w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania ma nieco korzystniejszy system podatkowy, zwłaszcza dla osób podejmujących się prowadzenia własnej działalności gospodarczej na jej terenie.

Wysokość podatków i poszczególne progi podatkowe w Anglii są zupełnie inne niż w Polsce.

Rok podatkowy

W Wielkiej Brytanii początek roku podatkowego przypada na dzień 6 kwietnia, a kończy się 5 kwietnia kolejnego roku.

Kwota wolna od podatku, nazywana Personal Allowance w roku podatkowym 2013/2014. tj. trwającym od 6 kwietnia 2013 roku do 5 kwietnia 2014 roku wynosi £9440.00.

Progi podatkowe

Opodatkowanie według skali podatkowej w Wielkiej Brytanii obejmuje cztery progi podatkowe – 10%, 20%, 40% i 50%.

 

Income Tax 2012-13 2013-14
Savings rate 10% 0 – 2,710 0 – 2,790
Basic rate 20% 0 – 34,370 0 – 32,010
Higher rate 40% 34,371 – 150,000 32,011 – 150,000
Additional rate 50% over 150,000 Over 150,000

 Ponadto podatnikow obowiązują miedzy innymi następujące podatki:

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (Income Tax)
  • Podatek obrotowy VAT (Value Added Tax)
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax)
  • Podatek od zyskow kapitałowych (Capital Gains Tax)
  • Podatek spadkowy – Inheritance Tax (IHT)
  • Lokalny podatek od nieruchomości (Council Tax)

Osoby zatrudnione w Wielkiej Brytanii na podstawie umów o pracę opłacają podatek automatycznie, bowiem jest on pobierany w systemie PAYE (Pay As You Earn), czyli ryczałtem od każdej wypłaty. Podstawą rozliczenia pracowników jestinformacja podatkowa wystawiana na dokumencie P60, na ktorym to wykazane sa dochody uzyskane przez pracownika w całym roku podatkowym. Rozliczenia podatkowego Tax Return Self Assessment(PIT)  nie dokonują z racji braku takiego obowiazku osoby pracujące w systemie PAYE, jesli nie chcą ubiegać się o zwrot kwoty nadpłaconego podatku dochodowego z tytulu naleznych ulg podatkowych.. Roczne deklaracje podatkowe Tax Return Self Assessment (PIT)  składają natomiast wszyscy  przedsiębiorcy pracujący na wlasny rachunek (Self-Employed/Sole Trader/Partnership).

Termin składania deklaracji podatkowych uplywa z dniem:

31 października, po zakończeniu roku podatkowego – forma papierowa

31 stycznia kolejnego roku – online.

Innymi zasadami sie rzadza Spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia, czyli tut. Limited Company (LTD).

*Na podstawie materialow HMRC przygotowala doradca podatkowy mgr Joanna Maria Sroka MAAT

w imieniu JMS Accounting Office

07725 919 526